Çalışan Motivasyonu Nasıl Artar?
Çalışanlar, şirketleri başarıya götüren en önemli unsurdur. Çalışanlarınız yaptıkları işte ne kadar mutlu olursa, iş akışınız o kadar verimli olur. Ancak çalışanların yaptıkları işte iyi olmaları için iş yerinde motive olmaları, kendilerini şirketlerine bağlı hissetmeleri, üretken olmaları ve etkili olmaları gerekir.
Etik Kurallara Uyum
İş etiği kavramı globalleşen iş dünyasında her geçen gün önem kazanmaktadır. Etik davranış kodlarına uyulması; günümüzde markaların itibarlarını artırmaları, çalışan ve finansal süreçlerini korumaları ve uzun vadede sürdürülebilir bir başarı trendi yakalamaları için çok kritik bir unsurdur. 
Etikhat ile Bir Adım Önde
Günümüz dünyasında şirketler dolandırıcılık, ihmal, kötüye kullanma veya suistimaller sonucu büyük kayıplara maruz kalmaktadırlar. Suistimalleri sıfıra indirmek mümkün olmasa bile etkin bir iç kontrol sistemini oluşturan şirketlerde kayıplar önemli oranda düşmektedir. 
İşyerinde Mobbing
Mobbing, bir çalışanın sürekli ve uzun süreli tacizi veya korkutulmasını içeren direkt veya dolaylı eylemler veya davranışlardır. Çalışanı mesleki olarak yararsız hissettiren, dışlayan, küçük düşüren, diğer çalışanların alay etmesine ve onu takımdan çıkarmasına sebep olan davranışlar mobbing tanıma uymaktadır.